Logi sisse

Kaotasid parooli?
Pole veel registreeritud? Registreeru

Ostukorv

Teie ostukorv on tühi.

Müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1 Müügitingimused kehtivad omaart.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Omaart OÜ (edaspidi Omaart.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2 Enne kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Omaart.ee teenuseid kasutades kinnitab Klient, et ta on tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Omaart.ee sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Kliendil on keelatud Omaart.ee sooritada kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.3 Lisaks Lepingutingimustele reguleerivad Omaart.ee ja Kliendi vahelisi Omaart.ee kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Omaart.ee ja Kliendil lähtuda ka tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

1.4 Omaart.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Omaart.ee veebilehel.

 2. Müügilepingu jõustumine

2.1 Omaart.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

2.2 Omaart.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Omaart OÜ arvelduskontole.

2.3 Omaart.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3. Hinnad

3.1 Kõik Omaart.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 22%.

3.2 Omaart.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

4.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi ja tellimuse vormistamisega alustamiseks vajutage ostukorvis lingile „Vormista tellimus“

4.2 Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, Danske Pank, LHV pank, Nordea Pank ja Krediidipank pangalingiga või krediitkaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

4.3 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

5. Kohaletoimetamine

5.1 Peale müügilepingu jõustumist (kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Omaart.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.

5.2 Omaart.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

5.3 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Omaart.ee´d koheselt enne kauba kohaletoomist.

5.4 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Omaart.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

5.5 Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

6. Tagastamisõigus

6.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele, on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

6.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

6.3 Kauba tagastamiskulud kannab Klient (maksimalselt 10€,), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

6.4 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@omaart.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

6.5 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

7. Pretensioonide esitamise kord ja vastutus

7.1 Vastavalt võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama omaart.ee´d probleemist e-posti aadressil info@omaart.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

7.3 Omaart.ee ei vastuta:

Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest

Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel

Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral

8. Privaatsus 

8.1 Omaart.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Omaart.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2 Omaart.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

8.3 www.omaart.ee veebilehelt ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Omaart OÜ ei avalda kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

9. Muud tingimused

9.1 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Omaart.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.