Ieeja

Aizmirsi savu paroli?
Vēl neesat reģistrējies? Reģistrācija

Grozs

jūsu grozs ir tukšs
 1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Pārdošanas noteikumi attiecas uz tiesībām un pienākumiem, kas rodas starp Omaart.ee tīmekļa veikala klientiem (turpmāk tekstā - Klienti) un Omaart OÜ (turpmāk tekstā - Omaart.ee) preču iegādes laikā.

1.2 Papildus šiem noteikumiem, tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces Omaart.ee tīmekļa veikalā, regulē arī Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

1.2 Omaart.ee patur tiesības mainīt pārdošanas noteikumus un cenas. Minētās izmaiņas tiek publicētas Omaart.ee tīmekļa lapā.

 1. Pārdošanas līguma stāšanās spēkā

2.2 Omaart.ee pārdod, un Klients pērk tīmekļa veikalā piedāvāto preci.

2.3 Līgums starp Omaart.ee un Klientu stājas spēkā brīdī, kad Klients ir veicis norādīto summu maksājumu Omaart.ee norēķinu kontā pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

2.4 Veicot pasūtījumu Omaart.ee tīmekļa veikalā un veicot maksājumu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar pārdošanas noteikumiem un piekrīt tiem.

 1. Cenas

3.2 Visas cenas Omaart.ee tīmekļa veikalā ir norādītas eiro un ietver 22% apgrozījuma nodokli.

3.3 Omaart.ee patur tiesības veikt izmaiņas cenās. Ja Klients ir veicis pasūtījumu pirms pārdevējs ir mainījis cenu, jaunā cena uz šo Klientu neattiecas, tātad Klients pērk preci par cenu, kas tika norādīta vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī.

 1. Pasūtījuma noformēšana un preces apmaksa

4.2 Pievienojiet izvēlētās preces iepirkumu grozam. Lai sāktu pasūtījuma noformēšanu, nospiediet pogu „Noformēt pasūtījumu“, atrodoties iepirkumu grozā.

4.3 Veicot preces apmaksu, Klientam ir tiesības izvēlēties viņam piemērotu apmaksas veidu: Swedbank, SEB Pank, Danske Pank, Nordea Pank vai Krediidipank bankas vai kredītkartes. Lai apstiprinātu pasūtījumu, Klients veic 100% preces cenas apmaksu.

4.4 Līgums uzskatāms par noslēgtu, un mēs sākam izpildīt pasūtījumu nekavējoties pēc tam, kad Klients ir veicis 100% preces cenas apmaksu.

5.1 Pēc pārdošanas līguma stāšanās spēkā (klienta rēķina apmaksas) Omaart.ee komplektē pasūtījumu un nodod to mūsu loģistikas partneriem piegādei.

5.2 Omaart.ee tīmekļa vietnē norādītie piegādes termiņi ir spēkā no rēķina apmaksas brīža.

5.3 Par galamērķa vai vienošanās laika maiņu Klients ir pienākums nekavējoties informēt Omaart.ee pirms preču piegādes.

5.4 Pasūtījumā sniegto datu precizitāte un pareizība ir būtiska, lai izvairītos no aizkavējumiem un neskaidrībām piegādē. Omaart.ee neatbild par piegādes aizkavējumiem un radušajām neskaidrībām, ja aizkavēšanās vai neskaidrība ir radusies klienta sniegto datu neprecizitātes dēļ pasūtījuma noformēšanā.

5.5 Transportēšanas laikā bojātām sūtījumiem, kur produkti, bet ne produktu iepakojumi, ir bojāti, tiks nodrošināta klienta aizstāšana. Ja aizstāšana nav iespējama, tiks piedāvāta bojātās preces vērtības kompensācija.

 1. Atgriešanas tiesības

6.1 Saskaņā ar Parādu tiesību likumu, klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 dienu laikā no preču saņemšanas.

6.2 Atgriežamai precei jābūt nelietotai, neskartai un oriģinālajā iepakojumā.

6.3 Preces atgriešanas izmaksas sedz Klients (maksimāli 10€), izņemot gadījumus, kad atgriešanas iemesls ir neatbilstība pasūtījumam vai defektīva prece.

6.4 Lai atgrieztu preci, jāiesniedz preces atgriešanas pieteikums uz e-pasta adresi info@omaart.ee 14 dienu laikā no preču saņemšanas.

6.5 Nauda par atgriezto preci tiks kompensēta Klientam pēc atgrieztās preces pārbaudes, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā.

 1. Pretenziju iesniegšanas kārtība un atbildība

7.1 Saskaņā ar Parādu tiesību likumu, klientam ir tiesības iesniegt pretenzijas par produkta līguma nosacījumu neatbilstību 2 gadu laikā no preču saņemšanas, un pirmo sešu mēnešu laikā pēc defekta rašanās tiek pieņemts, ka tas bija jau pirkšanas brīdī, un defekta būtību ir jānoskaidro pārdevējam.

7.2 Ja produkta defekts parādās, Klients ir pienākums informēt omaart.ee par problēmu uz e-pasta adresi info@omaart.ee un iesniegt šādu informāciju: vārds, kontaktinformācija un produkta defekts. Attiecīgajam pieteikumam jābūt nosūtītam ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc defekta atklāšanas.

7.3 Omaart.ee neatbild par:

 • Klienta vainas vai neuzmanības dēļ radušos produkta bojājumu
 • Defektiem, kas radušies produkta nepareizas lietošanas rezultātā
 • Produkta dabisku fizisku nolietojumu parastas lietošanas laikā
 1. Privātums

8.1 Izmantojot Omaart.ee tīmekļa vietni, Klients sniedz skaidru un apzinātu piekrišanu Omaart.ee savu personas datu apstrādei.

8.2 Omaart.ee izmanto klienta sniegto informāciju tikai klienta pirkšanas pasūtījuma izpildei un to neatklāj trešajām pusēm.

8.3 www.omaart.ee tīmekļa vietnē veikto pirkumu laikā iegūtos klienta personas datus uzskata par konfidenciālu informāciju. Omaart OÜ neatklāj klienta personas datus trešajām pusēm.

 1. Citas nosacījumi

9.1 No šo nosacījumu izpildes izrietošas domstarpības un strīdus puses cenšas atrisināt galvenokārt sarunu ceļā. Ja līgumā izrietošos strīdus neizdodas atrisināt ar pušu sarunām, gan Klientam, gan Omaart.ee ir tiesības vērsties aizsardzībai Patērētāju tiesību aizsardzības iestādē vai tiesā. Omaart.ee ir tiesības vērsties tiesā savu tiesību aizsardzībai.