Įėjimas

Dar neregistruotas? Registracija

Krepšelis

tavo krepšelis tuščias

Asmuo, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą internetinėje parduotuvėje www.omaart.ee, yra Omaart OÜ (registracijos kodas 12609924), įsikūręs Tuukri põik 6, Taline. Telefonas +372 605 9559 ir el. paštas info@omaart.ee

Kokie asmens duomenys tvarkomi?

  • Vardas, telefono numeris ir el. pašto adresas
  • Prekių pristatymo adresas
  • Banko sąskaitos numeris
  • Prekių ir paslaugų kaina bei su mokėjimais susiję duomenys (pirkimo istorija)
  • Klientų aptarnavimo duomenys

Kokiu tikslu asmens duomenys tvarkomi? Asmens duomenys naudojami klientų užsakymų valdymui ir prekių pristatymui. Omaart OÜ perduoda būtinus asmens duomenis įgaliotam tvarkytojui Esto AS mokėjimų atlikimui. Pirkimo istorijos duomenys (pirkimo data, prekė, kiekis, kliento duomenys) naudojami sudaryti apžvalgą apie įsigytas prekes ir paslaugas bei analizuoti klientų pageidavimus. Banko sąskaitos numeris naudojamas grąžinti mokėjimus klientui. Asmens duomenys, tokie kaip el. paštas, telefono numeris, kliento vardas, tvarkomi, siekiant išspręsti su prekių ir paslaugų teikimu susijusias problemas (klientų aptarnavimas). Internetinės parduotuvės vartotojo IP adresas ar kiti tinklo identifikatoriai tvarkomi teikiant informacinės visuomenės paslaugą ir rengiant internetinio naudojimo statistiką.

Teisinis pagrindas Asmens duomenų tvarkymas vykdomas siekiant įvykdyti sutartį su klientu. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas siekiant įvykdyti teisinį įsipareigojimą (pvz., buhalterija ir vartotojų ginčų sprendimas).

Gavėjai, kuriems perduodami asmens duomenys Asmens duomenys perduodami internetinės parduotuvės klientų aptarnavimui pirkimų ir pirkimo istorijos valdymui bei klientų problemų sprendimui. Vardas, telefono numeris ir el. pašto adresas perduodami kliento pasirinktam transporto paslaugų teikėjui. Jei prekės pristatomos kurjeriu, be kontaktinės informacijos taip pat perduodamas kliento adresas. Asmens duomenys gali būti perduodami IT paslaugų teikėjams, jei tai būtina internetinės parduotuvės funkcionalumui ar duomenų talpinimui užtikrinti.

Saugumas ir prieiga prie duomenų Prieiga prie asmens duomenų suteikiama internetinės parduotuvės darbuotojams, kurie gali susipažinti su asmens duomenimis, siekdami išspręsti su internetinės parduotuvės naudojimu susijusias technines problemas ir teikti klientų aptarnavimo paslaugą. Internetinė parduotuvė įgyvendina tinkamas fizinio, organizacinio ir IT saugumo priemones, siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, keitimo ar neteisėtos prieigos ir atskleidimo. Asmens duomenų perdavimas internetinės parduotuvės įgaliotiems tvarkytojams (pvz., transporto paslaugų teikėjui ir duomenų talpinimui) vykdomas pagal sutartis, sudarytas tarp internetinės parduotuvės ir įgaliotų tvarkytojų. Įgalioti tvarkytojai įpareigoti užtikrinti tinkamas apsaugos priemones asmens duomenų tvarkyme.

Asmens duomenų prieiga ir taisymas Asmens duomenis galima peržiūrėti ir taisyti internetinės parduotuvės vartotojo profilyje. Jei pirkimas atliktas be vartotojo paskyros, asmens duomenis galima peržiūrėti per klientų aptarnavimą.

Sutikimo atšaukimas Jeigu asmens duomenų tvarkymas grindžiamas kliento sutikimu, klientas turi teisę atšaukti sutikimą pranešdamas apie tai klientų aptarnavimui el. paštu.

Duomenų saugojimas Uždarius internetinės parduotuvės kliento paskyrą, asmens duomenys ištrinami, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis reikia saugoti buhalterijos tikslais arba spręsti vartotojų ginčus. Jei internetinėje parduotuvėje pirkimas atliktas be kliento paskyros, pirkimo istorija saugoma tris metus. Mokėjimų ir vartotojų ginčų susijusių ginčų atveju asmens duomenys saugomi iki reikalavimo įvykdymo arba iki galiojimo laiko pabaigos. Buhalterijos tikslams reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.

Duomenų šalinimas Norint ištrinti asmens duomenis, reikia susisiekti su klientų aptarnavimu el. paštu. Šalinimo prašymui atsakoma ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo gavimo, ir nurodomas duomenų šalinimo laikotarpis.

Duomenų perdavimas Prašymui dėl asmens duomenų perdavimo, pateiktam el. paštu, atsakoma per mėnesį. Klientų aptarnavimas patikrina asmens tapatybę ir informuoja apie asmens duomenis, kurie turi būti perduoti.

Tiesioginės rinkodaros pranešimai El. pašto adresas ir telefono numeris naudojami siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus, jei klientas yra davęs tam sutikimą. Jei klientas nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, jis turėtų pasirinkti atitinkamą nuorodą el. laiško apačioje arba susisiekti su klientų aptarnavimu. Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (profilavimas), klientas turi teisę bet kada prieštarauti tiek pradinei, tiek tolesnei savo asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profilavimo analizę, susijusią su tiesiogine rinkodara, pranešdamas apie tai klientų aptarnavimui el. paštu (tokią informaciją reikia pateikti aiškiai ir atskirai nuo bet kokios kitos informacijos).

Ginčų sprendimas Su asmens duomenų tvarkymu susiję ginčai sprendžiami per klientų aptarnavimą (info@omaart.ee). Priežiūros institucija yra Estijos Duomenų apsaugos inspekcija (info@aki.ee).