Sisäänkäynti

Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Rekisteröinti

Kori

korisi on tyhjä

Verkkokaupan www.omaart.ee henkilötietojen käsittelystä vastaava taho on Omaart OÜ (rekisterikoodi 12609924), jonka sijainti on Tuukri põik 6, Tallinna. Puhelin +372 605 9559 ja sähköposti info@omaart.ee

Mitä henkilötietoja käsitellään?

  • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Tavaroiden toimitusosoite
  • Pankkitilin numero
  • Tavaroiden ja palveluiden kustannukset sekä maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria)
  • Asiakastukitiedot

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään? Henkilötietoja käytetään asiakastilausten hallintaan ja tavaroiden toimittamiseen. Omaart OÜ välittää maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle, Esto AS:lle. Ostohistorian tietoja (ostopäivä, tavara, määrä, asiakastiedot) käytetään ostettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenvedon laatimiseen ja asiakasmieltymysten analysointiin. Pankkitilin numeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle. Henkilötietoja, kuten sähköposti, puhelinnumero, asiakkaan nimi, käsitellään kaupan ja palveluiden tarjoamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi (asiakastuki). Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkko-identifikaattoreita käsitellään informaatioyhteiskunnan palvelun tarjoamiseksi ja verkkokäyttötilastojen tekemiseksi.

Oikeudellinen perusta Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon tarkoituksessa. Henkilötietojen käsittely tapahtuu oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan Henkilötiedot luovutetaan verkkokaupan asiakastuelle ostosten ja ostohistorian hallinnointia sekä asiakasongelmien ratkaisua varten. Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite luovutetaan asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos kyseessä on kuriirilla toimitettava tavara, luovutetaan lisäksi asiakkaan osoite. Henkilötietoja voidaan luovuttaa IT-palveluiden tarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toiminnallisuuden tai datan isännöinnin varmistamiseksi.

Turvallisuus ja pääsy tietoihin Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin teknisten ongelmien ratkaisemiseksi verkkokaupan käytössä ja tarjotakseen asiakastukipalvelua. Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja IT-turvatoimenpiteitä suojellakseen henkilötietoja sattumanvaraiselta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä ja paljastamiselta. Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja datan isännöinti) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella. Valtuutettuja käsittelijöitä velvoitetaan turvaamaan asianmukaiset suojatoimenpiteet henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietojen tarkastelu ja korjaaminen Henkilötietoihin voi tutustua ja tehdä korjauksia verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos ostos on tehty ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin voi tutustua asiakastuen kautta.

Suostumuksen peruuttaminen Jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse.

Säilyttäminen Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan, ellei tällaisia tietoja tarvita säilyttämään kirjanpitoa varten tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi. Jos verkkokaupassa on tehty ostos ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta. Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä kiistoissa henkilötiedot säilytetään vaatimuksen täyttämiseen tai vanhentumisajan päättymiseen asti. Kirjanpitoa varten tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuotta.

Poistaminen Henkilötietojen poistamiseksi tulee ottaa yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Poistopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, ja ilmoitetaan tietojen poistamisen aikataulu.

Siirto Sähköpostitse esitettyyn henkilötietojen siirtopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakastuki varmistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.

Suoramarkkinointiviestit Sähköpostiosoite ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Jos asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, tulee valita sähköpostiviestin alatunnisteesta vastaava viittaus tai ottaa yhteyttä asiakastukeen. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa (profilointi), asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa alkuperäistä ja jatkuvaa käsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profiilianalyysi, ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse (kyseinen tieto on esitettävä selvästi ja erillään muusta tiedosta).

Riitojen ratkaisu Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan asiakastuen kautta (info@omaart.ee). Valvontaviranomainen on Viron Tietosuojavaltuutetun toimisto (info@aki.ee).