Privaatsus

  1. Privaatsus

    - Omaart.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Omaart.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.

    - Omaart.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandale osapoolele.

     - www.omaart.ee veebilehelt ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.